Welcome to Yosanaiputhusu - Create and Share your wishes on WhatsAppIndependence Dayindependence day india

wishing-yosanaiputhusu
wishing-yosanaiputhusu


" இந்திய மண்ணிற்கு இது உன்னத நாள்! சுதந்திரக்காற்றை சுகமாய் சுவாசித்த நன்னாள்! அகிம்சை வழி கிடைத்த அன்பு திருநாள்! நேசம் கொண்டு தேசம் போற்றும் பொன்னாளில் சமுதாய ஒற்றுமை காப்போம்! சரித்திரம் படைப்போம்! வந்தே மாதரம் வாழ்க பாரதம் வளர்க அதன் புகழ். இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!"wishing-yosanaiputhusu-team


Click
Click here to share