Unakellam Yedhuku ya Periya manusanga pakura business Ooruku poi Maadu peikura velaya paaru..
உனக்கெல்லாம் எதுக்குயா பெரியமனுஷங்க பண்ற பிஸ்னஸ், ஊருக்கு போய் மாடு மேய்க்குற வேலைய பாரு ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *