Rattan tata va la yea inga oru airlince aarambika mudiyala neenga yaaru maaran ??
ரத்தன் ‘டாடா’வாலயே இங்க ஒரு ஏர்லயன் ஆரம்பிக்க முடியால, நீங்க யாரு மாறன் ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *